Ερώτηση: Ποιος τρόπος οδηγήσεως βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου:

 • 1) Να οδηγείτε προνοητικά και να αφήνετε το γκάζι έγκαιρα.
  2) Να οδηγείτε με το μέγιστο αριθμό στροφών.
  3) Να οδηγείτε με τον ελάχιστο αριθμό στροφών.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
  2) Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
  3) Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας δεξιά.
  2) Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
  3) Κατηφορικό τμήμα του δρόμου δεξιά.

Ερώτηση: Σε ποια θέση σε μονόδρομο επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων, αν δεν υπάρχει απαγορευτική πινακίδα:

 • 1) Μόνο στη δεξιά άκρη του δρόμου.
  2) Μόνο στην αριστερή άκρη του δρόμου.
  3) Και στην αριστερή και στη δεξιά άκρη του δρόμου.

Ερώτηση: Τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα για τα επιβατηγά αυτοκίνητα είναι:


 • 1) 110km/h σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
  2) 130 km/h σε οδούς με διάζωμα που χωρίζει τις δυο κατευθύνσεις.
  3) 60 km/h σε κατοικημένη περιοχή.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Η κυκλοφορία των αγροτικών μηχανημάτων έχει προτεραιότητα.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
  3) Οδός αποκλειστικής κινήσεως αγροτικών μηχανημάτων.

Ερώτηση: Πώς είναι δυνατόν να γίνει εξωτερικά εμφανής μία υπερβολική κατανάλωση καυσίμου, εξ αιτίας λανθασμένης ρυθμίσεως του κινητήρα:

 • 1) Από τον άσπρο καπνό της εξατμίσεως.
  2) Από το μπλε καπνό της εξατμίσεως.
  3) Από το μαύρο καπνό της εξατμίσεως.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα για να κατευθυνθείτε προς την Αθήνα:


 • 1) Να στρίψετε δεξιά.
  2) Να συνεχίσετε ευθεία.
  3) Να στρίψετε αριστερά.

Ερώτηση: Για να κάνετε ένα ταξίδι περίπου 500 km με μία μέση ταχύτητα 100 km/h, θα κάνετε περίπου:

 • 1) 4 ώρες.
  2) 5 και μισή ώρες τουλάχιστο.
  3) 5 ώρες.

Ερώτηση: Το επιβατηγό σας κατά το φρενάρισμα ολισθαίνει (ντεραπάρει). Πώς πρέπει να αντιδράσετε:

 • 1) Αφήνετε τα φρένα και στρίβετε το τιμόνι αντίθετα, δηλαδή προς την κατεύθυνση της ολισθήσεως του πίσω μέρους του οχήματος.
  2) Φρενάρετε δυνατότερα και δεν στρίβετε καθόλου το τιμόνι.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Στάση λεωφορείου ή τρόλεϊ.
  2) Χώρος σταθμεύσεως λεωφορείων.
  3) Απαγορεύεται η είσοδος σε λεωφορεία.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού Διοδίων.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος στο σταθμό Διοδίων.
  3) Απαγορεύεται η στάθμευση στους διαδρόμους σταθμού Διοδίων.

Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:


 • 1) Ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.
  2) Αφύλακτης σιδηροδρομικής διαβάσεως.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνο αυλάκι προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου.
  2) Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα προς τις δύο ακραίες πλευρές του.
  3) Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσεως της οδού.

Ερώτηση: Αν διαπιστώσετε ότι δεν ανάβει μία λυχνία ενός από τα φώτα του οχήματός σας πρέπει πρώτα να ελέγξετε:

 • 1) Το συσσωρευτή.
  2) Τη λυχνία.
  3) Τη γεννήτρια ή τον εναλλακτήρα.

Ερώτηση: Σε ποια περίπτωση μπορούν τα οχήματα να κινούνται επάνω στις γραμμές που χωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας των οδοστρωμάτων:

 • 1) Όταν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε παράλληλους στοίχους (σειρές).
  2) Όταν οι γραμμές είναι διακεκομμένες.
  3) Σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση: Το μισό ενός οδοστρώματος είναι κλεισμένο εξαιτίας ενός εργοταξίου. Στο εργοτάξιο φθάνουν συγχρόνως και από αντίθετες κατευθύνσεις δύο οχήματα. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει:

 • 1) Το μικρότερο όχημα.
  2) Το πλατύτερο όχημα.
  3) Το όχημα που κινείται στη λωρίδα που βρίσκεται το εμπόδιο.

Ερώτηση: Σε αυτήν τη φωτογραφία, λωρίδες κυκλοφορίας είναι οι:


 • 1) 1
  2) 2
  3) 1 και 2

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km/h.
  2) Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
  3) Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h.

Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:


 • 1) Συχνού ισχυρού ανεμού (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).
  2) Ισχυρού μετωπικού ανέμου λόγω προσεγγίσεως σε αεροδρόμιο.

Ερώτηση: Φθάνοντας πίσω από αυτό το σχολικό λεωφορείο σε στάση:


 • 1) Σταματάτε σε κάθε περίπτωση.
  2) Επιβραδύνετε και αν ο δρόμος έχει μέχρι δύο λωρίδες σταματάτε.
  3) Πατάτε την κόρνα.

Ερώτηση: Πόσες φορές μεγαλύτερη θα γίνει η απόσταση πεδήσεως κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εάν διπλασιάσετε την ταχύτητα:

 • 1) 4 φορές μεγαλύτερη.
  2) 2 φορές μεγαλύτερη.
  3) 6 φορές μεγαλύτερη.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η στάθμευση.
  2) Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
  3) Περιοχή σταθμεύσεως περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Κίνδυνος από διέλευση οικοσίτων ζώων.
  2) Κίνδυνος από πιθανή διέλευση κοπαδιών αγελάδων.
  3) Προσέγγιση σε εκτροφεία οικοσίτων ζώων.

Ερώτηση: Σε μια κυκλική διασταύρωση:


 • 1) Όποια και αν είναι η έξοδος που θα ακολουθήσετε, διέρχεστε πρώτα από την εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας του κόμβου.
  2) Μπορείτε να παραμείνετε δεξιά μέχρι την έξοδο, εάν δεν γνωρίζετε την έξοδό σας.

Ερώτηση: Πώς συμπεριφέρεσθε σε κλειστές στροφές:

 • 1) Ελαττώνετε την ταχύτητα προ της στροφής και επιταχύνετε μόνο όταν, μετά τη στροφή, βγείτε πάλι στην ευθεία.
  2) Ελαττώνετε την ταχύτητα μόνο όταν βρίσκεσθε στην κορυφή της καμπύλης.

Ερώτηση: Πόση είναι η απόσταση ακινητοποιήσεως κατά τον εμπειρικό κανόνα, όταν κινείστε με μία ταχύτητα 50 km/h επάνω σε επίπεδο στεγνό οδόστρωμα:

 • 1) 25 m.
  2) 15 m.
  3) 20 m.

Ερώτηση: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκκινητή (μίζα) για να προωθήσετε ή να οπισθοδρομήσετε μερικά μέτρα το όχημά σας:

 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Χώρος σταθμεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.
  2) Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
  3) Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.

Ερώτηση: Σε περίπτωση δυνατής βροχής, ανάβετε:

 • 1) Τα πίσω φώτα ομίχλης.
  2) Τα φώτα διασταυρώσεως και τα εμπρός φώτα ομίχλης.
  3) Τα φώτα θέσεως μόνο.