Ερώτηση: Όταν οδηγείτε μοτοσυκλέτα η συνηθισμένη θέση σας στο δρόμο πρέπει να σας επιτρέπει:

 • 1) Να φαίνεστε ώστε να σας βλέπουν τα άλλα οχήματα εμπρός σας.
  2) Να φαίνεστε στους καθρέπτες του οχήματος εμπρός σας.
  3) Να καθυστερείτε τα οχήματα που επιθυμούν να προσπεράσουν.
  4) Να αφήσετε τα άλλα επερχόμενα οχήματα να προσπεράσουν από τα δεξιά σας.
  5) Να μείνετε σε απόσταση 0,50 m από το πεζοδρόμιο.

Ερώτηση: Πότε έχουν τα ελαστικά της μοτοσυκλέτας καλύτερη απόδοση:

 • 1) Όταν είναι κρύα.
  2) Όταν ζεσταθούν.
  3) Έχουν πάντα την ίδια απόδοση.

Ερώτηση: Διαπιστώνεται ότι μία μοτοσυκλέτα προκαλεί, κατά την κίνηση και τη λειτουργία της, θόρυβο πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Πώς τιμωρείται η παράβαση αυτή:

 • 1) Μόνο με πρόστιμο.
  2) Με πρόστιμο και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση.
  3) Δεν έχει καμιά συνέπεια η παράβαση αυτή.

Ερώτηση: Δεν διαθέτετε κατάλληλο εξοπλισμό και οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα σας με βροχή και με κρύο. Τι μπορεί να συμβεί:

 • 1) Χάνετε την αυτοσυγκέντρωσή σας, την προσοχή σας.
  2) Παγώνει η ζελατίνα σας.
  3) Μπορεί να γλιστρήσετε από τη σέλα.
  4) Ο χρόνος της αντιδράσεώς σας μειώνεται.
  5) Μπορεί να χαλαρώσει το κράνος σας.

Ερώτηση: Οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα σας με σταθερή ταχύτητα και το σύστημα πεδήσεως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Από τι εξαρτάται η απόσταση ακινητοποιήσεως της μοτοσυκλέτας:

 • 1) Από τις καιρικές συνθήκες.
  2) Από τον τύπο των φρένων.
  3) Από την κατάσταση του οδοστρώματος, των ελαστικών σας και τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση: Εισέρχεστε στην εθνική οδό από πλευρικό δρόμο. Τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας σε αυτήν των οχημάτων της εθνικής οδού.
  2) Να επιταχύνετε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να οδηγείτε ευθεία εμπρός.
  3) Να οδηγείτε κοντά στην πλευρά της εθνικής οδού ψάχνοντας για κενό.
  4) Να ανάψετε φλας.

Ερώτηση: Οι μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:

 • 1) Δύο συστήματα τροχοπεδήσεως, που να επενεργούν και στους δύο τροχούς.
  2) Ένα σύστημα τροχοπεδήσεως που επενεργεί στους πίσω τροχούς.
  3) Ένα σύστημα τροχοπεδήσεως που επενεργεί στους μπροστινούς τροχούς.

Ερώτηση: Οδηγείτε σε κεντρικό δρόμο, ο οποίος διασταυρώνεται με πολλούς μικρότερους δρόμους. Γιατί οφείλετε να προσέχετε πολύ:

 • 1) Ριπές ανέμου από τους πλευρικούς δρόμους μπορεί να σας ρίξουν.
  2) Οι οδηγοί από πλευρικούς δρόμους πιθανόν να μην σας προσέξουν.
  3) Ο δρόμος που κινείσθε μπορεί να είναι ολισθηρός επειδή στρίβουν οχήματα.
  4) Οι οδηγοί επιβραδύνουν λίγο πριν στρίψουν.

Ερώτηση: Η τελευταία ενέργειά σας πριν κάνετε στροφή 180ο στο δρόμο είναι:

 • 1) Να κοιτάξετε επάνω από τον ώμο σας για έναν τελευταίο έλεγχο.
  2) Να κάνετε σινιάλο ώστε οι άλλοι οδηγοί να επιβραδύνουν για σας
  3) Να κάνετε με τα χέρια σας σήματα και συγχρόνως να ανάψετε τα φλας.
  4) Να επιλέξετε μια μεγαλύτερη σχέση στο κιβώτιο απ’ ό,τι συνήθως.

Ερώτηση: Διαπιστώνεται ότι μία μοτοσυκλέτα εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν το περιβάλλον περισσότερο από τα επιτρεπόμενα όρια. Πώς τιμωρείται αυτή η παράβαση:

 • 1) Δεν έχει καμιά συνέπεια η παράβαση αυτή.
  2) Μόνο με πρόστιμο.
  3) Με πρόστιμο και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει την παράβαση.