Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:


 • 1) Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.
  2) Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.

Ερώτηση: Αν με ένα φορτηγό όχημα μεταφέρονται περισσότερες της μιας επικίνδυνες ύλες, επισημαίνονται:

 • 1) Με μία πινακίδα «μεταφέρονται επικίνδυνες ύλες».
  2) Με μία πινακίδα - ετικέτα στο πίσω μέρος.
  3) Με τόσες πινακίδες - ετικέτες (πίσω) όσες είναι και οι ύλες που παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους.

Ερώτηση: Ο οδηγός φορτηγού οχήματος (ειδικά αν είναι φορτωμένο) που πλησιάζει σε κάποιο δρόμο με μεγάλη κατηφορική κλίση πρέπει να ακολουθήσει την εξής σειρά ενεργειών:

 • 1) Πριν φθάσει στον κατηφορικό δρόμο κατεβάζει σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, χρησιμοποιεί τον επιβραδυντή, για να αποφεύγει το συχνό, σταθερό και μεγάλης διάρκειας φρενάρισμα.
  2) Συνεχίζει με την ταχύτητα που είχε και όταν διαπιστώσει ότι επιταχύνεται το όχημα, βάζει τον επιβραδυντή και στη συνέχεια κατεβάζει σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
  3) Χρησιμοποιεί συνεχώς και όσο χρειάζεται τον ποδομοχλό των φρένων, είτε με συχνό εναλλασσόμενο πάτημα είτε με συνεχές και σταθερό πάτημα.

Ερώτηση: Ποιος τρόπος οδηγήσεως είναι ιδιαίτερα οικονομικός και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος:

 • 1) Έγκαιρη αλλαγή της σχέσεως στο κιβώτιο ταχυτήτων με την αμέσως μεγαλύτερη.
  2) Οδήγηση εξαντλώντας τον αριθμό στροφών για κάθε σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων.
  3) Έγκαιρο ανέβασμα της σχέσεως στο κιβώτιο ταχυτήτων μόλις αρχίζει ανηφόρα.

Ερώτηση: Για να διασχίσει με ασφάλεια ένα φορτωμένο φορτηγό μια στροφή, πρέπει:

 • 1) Να μειώσει την ταχύτητα μέσα στη στροφή.
  2) Να ανεβάσει τη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
  3) Να μειώσει ταχύτητα πριν τη στροφή και όχι πάνω σε αυτήν.

Ερώτηση: Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:

 • 1) Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
  2) Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
  3) Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση: Πότε ένα φορτίο που μεταφέρεται με φορτηγό αυτοκίνητο επισημαίνεται με πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 0,5 x 0,5 m λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες:

 • 1) Όταν προεξέχει πάνω από ένα (1) μέτρο από το εμπρόσθιο ή το οπίσθιο μέρος του οχήματος.
  2) Όταν προεξέχει πάνω από 0,40 m κατά το πλάτος από το εξωτερικό άκρο των φώτων του οχήματος.
  3) Όταν προεξέχει πάνω από 30% του μήκους του αμαξώματος.

Ερώτηση: Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

 • 1) 90 km/h.
  2) 100 km/h.
  3) 110 km/h.

Ερώτηση: Σε αυτοκινητόδρομους με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:

 • 1) Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  2) Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  3) Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:


 • 1) ΝΑΙ
  2) ΌΧΙ