Ερώτηση: Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 30 υποδηλώνει:


 • 1) Εύφλεκτα υγρά.
  2) Πολύ εύφλεκτα υγρά.
  3) Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με διπλά ελαστικά στον κινητήριο άξονα και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 25.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για οικονομική οδήγηση και μειωμένη εκπομπή καυσαερίων:

 • 1) Ένας κινητήρας που είναι καλά συντηρημένος και σωστά ρυθμισμένος.
  2) Γρήγορο ξεκίνημα και δυνατή επιτάχυνση.
  3) Πίεση στα ελαστικά χαμηλότερη της κανονικής.

Ερώτηση: Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία:

 • 1) Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.
  2) Για 10 ώρες.
  3) Για 15 ώρες.

Ερώτηση: Το μισό ενός οδοστρώματος είναι κλεισμένο εξαιτίας ενός εργοταξίου. Στο εργοτάξιο φθάνουν συγχρόνως και από αντίθετες κατευθύνσεις δύο οχήματα. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει:

 • 1) Το μικρότερο όχημα.
  2) Το πλατύτερο όχημα.
  3) Το όχημα που κινείται στη λωρίδα που βρίσκεται το εμπόδιο.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 80 km/h.
  2) 70 km/h.
  3) 90 km/h.

Ερώτηση: Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

 • 1) Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.
  2) Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
  3) Tην πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m, είναι:

 • 1) 18.000 kg.
  2) 19.000 kg.
  3) 20.000 kg.

Ερώτηση: Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα φορτηγά διότι:

 • 1) Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.
  2) Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
  3) Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.

Ερώτηση: Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 33 υποδηλώνει:


 • 1) Εύφλεκτα υγρά.
  2) Πολύ εύφλεκτα υγρά.
  3) Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.